Yumuşak Doku Cerrahisi Hizmetleri

-Sindirim sistemi (ağız, özefagus, mide, barsak, karaciğer, safra yolları) cerrahisi,
-Üriner sistem (böbrek, mesane, üretra) cerrahisi,
-Erkek genital organ (penis, prepusyum, testis ) cerrahisi,
-Diaframatik, abdominal ve inguinal herni cerrahisi,
-Hemolenfatik sistem cerrahisi (splenektomi),
-GDV yatkınlığı olan ırklarda koruyucu gastropeksi,
-Yara ve yanık tedavisinde greft ve flep uygulamaları,
-Abdominal ve göğüs boşluğu hastalıkları ve travmalarında konservatif ve cerrahi yaklaşımlar,
-Orta kulak hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi ( kulak yolu ablasyonları, bulla osteotomi,)


-Korneal hastalıkların sağaltımında mikrocerrahi yaklaşımlar ile kornea konjunktival transpozisyon (KKT) ile konjunktival pedikül greft (KPG) uygulamaları


-Katarakt ve lens lukzasyonu cerrahisi


-Lamellar ve penetran keratoplasti yöntemi ile kornea nakli.

 

www.yucelenhayvanhastanesi.com- 7/24/365
www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
Yumuşak Doku Cerrahisi