Daha çok yumuşak dokuların incelenmesinde kullanılan ultrasonografi cihazı da, benzerlerinin en gelişmiş modellerinden biri olarak akımların da değerlendirilebildiği Doppler fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon sayesinden kalp, damar ve dolaşım muayeneleri de kolaylıkla yapılabilmekte ve bu sayede hem iç hastalıklarına, hem de doğuma yardımcıdır.

Ultrasonografi ekrana probun üzerinde bulunduğu organ ve dokuların kesit görüntüsünü aktarırken, eş zamanlı olarak hareketleri de göstermektedir. Böylece hastaya zarar vermeden görüntü eşliğinde sıvı ya da biyopsi gibi hücre ve doku örneklerinin alınması işlemleri kolayca yapılabilir ya da gebe hayvanlarda yavrular ve onların kalp atışları izlenebilir.

Bunlar, imkanlar konusunda sadece bazı küçük örnekler olup, daha da çoğaltılabilir.Yine aynı şekilde kliniğimizde bulunan
sonoscape marka USG cihazımızla hastalarımızın böbrek,karaciğer,uterus,

gastrointestinal sistem organları ve ürogenital sistem organlarının ölçüleri var olan bir

anormalite durumu tespit edilebilmektedir.

Ultrasonografi Doopler Muayenesi
www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner