www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner

Kliniğimizde radyolojik incelemeler için kullanılan 50MHz röntgen cihazı ve Fuji FCR Prima dijital radyografi ile kaliteli görüntülemeler elde edilmektedir. Bu sayede hastalarımız düşük dozda ışın alarak ve görüntüler uygun şekilde işlenerek tanıya gidilmektedir. 

Röntgenin yanısıra nörolojik problemler,travmatik durumlar ve kimi check up programlarımız dahilinde hekimlerimiz gerekli gördüğünde hastalarımızdan Mr ve Tomografi tetkiklerini yapıyoruz.Sonuçların değerlendirilmesi bizzat kliniğimizin sorumlu yönetici hekimi olan Veteriner Hekim Elif Kaya tarafından yapılmaktadır.

www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
MR- Tomografii -Röntgen