Yumuşak Doku Cerrahisi

Neler Yapiyoruz?

Yumuşak Doku Cerrahisi

Yumuşak Doku Cerrahisi

 • Sindirim sistemi (ağız, özefagus, mide, barsak, karaciğer, safra yolları) cerrahisi,
 • Üriner sistem (böbrek, mesane, üretra) cerrahisi,
 • Erkek genital organ (penis, prepusyum, testis ) cerrahisi,
 • Diaframatik, abdominal ve inguinal herni cerrahisi,
 • Hemolenfatik sistem cerrahisi (splenektomi),
 • GDV yatkınlığı olan ırklarda koruyucu gastropeksi,
 • Yara ve yanık tedavisinde greft ve flep uygulamaları,
 • Abdominal ve göğüs boşluğu hastalıkları ve travmalarında konservatif ve cerrahi yaklaşımlar,
 • Orta kulak hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi ( kulak yolu ablasyonları, bulla osteotomi,)
 • Korneal hastalıkların sağaltımında mikrocerrahi yaklaşımlar ile kornea konjunktival transpozisyon (KKT) ile konjunktival pedikül greft (KPG) uygulamaları
 • Katarakt ve lens lukzasyonu cerrahisi
 • Lamellar ve penetran keratoplasti yöntemi ile kornea nakli.