Onkoloji & Kemoterapi

Neler Yapiyoruz?

Onkoloji & Kemoterapi

Kedi ve Köpeklerde Kanser Olguları Ne Sıklıkla Görülmektedir ?

Kedi ve Köpeklerin modern yaşam içerisinde bire bir karşı karşıya kaldıkları kanserojen maddelerin artması nedeniyle ne yazık ki kanser vakalarında büyük bir artış söz konusudur. Özellikle orta yaş üzerindeki kedi ve köpeklerde yüksek oranda kanser vakalarına rastlanmaktadır. Bu nedenle 4-5 yaşından sonra rutin muayenelerde şüphe duyulduğunda mutlaka uzman bir veteriner hekimin patolog ile konsültasyon yapması yerinde olacaktır.

Kanser Tanısında Neler Yapılıyor ?

Kanser tanısında bu gün insanlarda kullanılan tüm tıbbi yöntemler hayvanlarda da  kullanılmaktadır. Biyopsi, tomografi, manyetik rezonans, sintigrafi, PET gibi yöntemler tanı amacıyla kullanılmaktadır.

Kedimde ya da Köpeğimde Kanser Belirtilerini Nasıl Anlarım ?

Küçük Hayvanlarda Kanserin En Çok Görülen 10 Belirtisi

1. Anormal bir şişlik, büyümeye devam etsin ya da etmesin.

2. Geçmeyen ağrılar

3. Kilo kaybı

4. İştah Kaybı

5. Vücuttaki doğal deliklerden gelen kanama ya da akıntı

6. Kötü koku

7. Yemek yemede güçlük ya da yutkunmada güçlük

8. Topallık ya da ağrı

9. Kuvvet kaybı ya da hareketlerde isteksizlik

10. Güç solunum, idrar ya da dışkı yaparken zorlanma

Amerikan Veteriner Hekimler Birliği’nden alınmıştır.

Kanserden Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır ?

Kanser pek çok faktörün birleşmesi ile oluşan aynı zamanda bireyin genetik yatkınlığı ile de ilişkili olan ve bugün üzerinde hala araştırmalar yapılan kompleks bir süreçtir. Farklı kanser türleri için farklı nedenler sayılabilir. Bu nedenle özellikle bundan kaçının kanser olmazsınız demek çok güçtür. Ama kanserojen olarak tanımladığımız başta pek çok sentetik maddeden uzak durmak, mümkün olduğunca doğal ve lifli gıdalardan taze olarak faydalanmakla kanser riski azaltılabilir.

Metastaz Ne Demektir ?

Metastaz bir tümörün vücudun bir bölgesinden ya da organından başka bir yere ya da organa çeşitli yollarla (kan, lenf gibi) ulaşması sıçramasıdır.

Kansere Yakalanan Hayvanlarda Yaşam Süresi Ne Kadardır ?

Kanser vakalarında yaşam süresi kanser türüne, erken tanı ve tedavi yapılmasına, yapılan tedavilerin biçimine ve bireyin durumuna göre yaşam kalitesi ve süresi değişmektedir. Bu genellikle uzmanların yukarıdaki faktörlere göre kabaca belirleyebileceği bir süredir ve kesinlik göstermemektedir.

Kanser Tedavilerinde Neler Yapılmaktadır ?

Kanser tedavilerinde kanserin tipi, bulunduğu yer ve büyüklüğü, fonksiyonel bir probleme neden olup olmadığına (idrar yapma, dışkılama, soluk alıp verme gibi), hastanın bireysel durumuna, geçen zamana göre bir veya bir kaç yöntem kombine olarak kullanılabilir. Burada önemli olan erken tanıdır. Genellikle veteriner onkolojide cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve immunoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Kemoterapi Nedir ? Yan Etkileri Nelerdir ?

Kemoterapi kanser hücrelerinin üremelerini önlemek ya da onları öldürmek amacıyla çeşitli ilaçların tek başına ya da birden fazla ilacın kombine olarak kullanılmasıdır. Genellikle belirli periyodlarda kullanılan bu ilaçların böbrek, karaciğer, kemik iliği ve imun sistem üzerine çeşitli yan etkileri bulunmaktadır. Bu ilaçların uzman bir hekim tarafından doğru dozlarda, uygun aralıklarla kombine ve değişimli olarak uygulanması ile aynı zamanda hastanın kan tablosunun da kontrol edilmesiyle bu yan etkiler en aza indirilebilmektedir.

Radyoterapi Nasıl Yapılır? Yan Etkileri Nelerdir ?

Radyoterapi x-ışınlarının tümör hücrelerinin çoğalmasını durdurmak ya da onların gerilemesini sağlamak amacıyla kanser olan bölgeye uygun dozlarda yine bir uzman tarafından gerekli hesaplamalar yapılarak verilmesidir. Uzman hekim verilecek x-ışını dozunu, süresini ve ne periyodlarla (günlük, haftalık, gibi) verileceğini belirleyerek tedaviye başlanır. Genellikle yan etki olarak radyoterapinin yapıldığı yere bağlı olarak yerel bazı etkiler erken dönemde görülebilir (salya artışı, yutkunma güçlüğü, vb.) ancak bunlar daha sonra düzelmektedir. Geç dönem ise radyasyonun etkileri ortaya çıkmaktadır.