Laboratuvar Hizmetleri

Neler Yapiyoruz?

Laboratuvar

Kliniğimiz bünyesinde faaliyet gösteren tanı laboratuvarımız Dünya standartlarında analiz hizmetleri sunarak en iyi teşhis ve tedavi yönteminin belirlenmesi ve uygulanması, bununla birlikte veteriner hekimliği stajyer öğrencilerinin laboratuvar tanı eğitimi ile ilgili bilgi ve becerilerini kazanabilmesi amacıyla kurulmuştur.

Tanı laboratuvarımız; günümüzün teknolojik imkanları doğrultusunda kaliteli ve gerekli tüm cihaz ve ekipmanlara sahiptir. Temel odak noktamız hayvan sağlığı olup; kapsamlı laboratuvar hizmetleri, alanında deneyimli ve uzman hekimler ile teknikerler tarafından verilmektedir. Laboratuvar ekibimiz ile uzman klinik ekibimiz arasında sürekli bir iletişim bulunmakta ve böylece hem rutin hem de daha komplike vakaların etkin bir şekilde tanısı konulabilmektedir.

Laboratuvar hizmetleri hematoloji, klinik biyokimya, mikrobiyoloji, seroloji başlıkları altında sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, belirli alanlarda dahil olmak üzere daha özel analiz hizmetleri de verilebilmektedir.

Laboratuvarımız aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hizmet vermektedir.

  • Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) direktifleri doğrultusunda (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını uygulamak.
  • Ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun analiz metotları kullanmak.
  • Geçerli kılma, İç ve Dış Kalite Kontrol ve Değerlendirmeler ile analizlerin doğruluk (gerçeklik, kesinlik) ve güvenilirliğini sağlamak.
  • Analiz sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemleri kayıt altında tutarak izlenebilirliği sağlamak ve gerektiğinde sonuçları tekrar raporlamak.
  • Veteriner tanı laboratuvarı alanındaki değişim ve gelişmeleri yakından izlemek.
  • 3. Taraf laboratuvarlar ile sürekli iletişim halinde olarak gerektiğinde özel test hizmetlerinin karşılanmasını sağlamak.
  • Analiz sonuçlarının mümkün olan en kısa sürede raporlanarak hasta sahiplerine iletilmesini sağlamak.

Laboratuvarımızda kullanılacak test metotlarının seçimi tüm veteriner tanı laboratuvarlarında olduğu gibi dikkate alınarak belirli titizlik çerçevesinde yürütülmektedir.