Göz Hastalıkları ve Cerrahisi

Neler Yapiyoruz?

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi

  • Göz hastalıklarının tanısında direkt ve indirekt oftalmoskopi
  • Dijital tonometri
  • Okular ultrasonografi uygulamaları
  • Gözkapağı problemlerinde korrektif blefaroplasti
  • Göz ve eklenti organlarının travmatik
  • Neoplastik ve genetik lezyonlarında rekonstrüktif cerrahi
  • Glakom cerrahisi
  • Korneal hastalıkların sağaltımında mikrocerrahi yaklaşımlar ile kornea konjunktival transpozisyon (KKT) ile konjunktival pedikül greft (KPG) uygulamaları
  • Katarakt ve lens lukzasyonu cerrahisi
  • Lamellar ve penetran keratoplasti yöntemi ile kornea nakli.