Doğum ve Jinekoloji

Neler Yapiyoruz?

Doğum ve Jinekoloji

Doğum ve Jinekoloji bölümünde evcil hayvanlarda

 • Üreme fizyolojileri,
 • Gebelik ve tanı yöntemleri,
 • Gebelik fizyolojisi ve sorunları,
 • Normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri,
 • Östrus senkronizasyonu ve yöntemleri,
 • Embriyo transferi,
 • İn-vitro fertilizasyon ve maturasyon,
 • Reproduktif biyoteknoloji ve yöntemleri,
 • Puerperal dönem ve sorunları,
 • İnfertilite ve sterilite, jinekoljik operasyonlar,
 • Meme sağlığı ve hastalıkları gibi durumlarında hizmet vermekteyiz
 • Kedi ve Köpekte Meme Tümörü Profilaksisi ,Tanı Teknikleri, Operasyon ve Tedavi
 • Ovariohysterektomi (Sterilizasyon) Operasyonları
 • Kedi ve köpekte Gebeliğin saptanması ve izlenmesi (Ultrasonografi v.d.)
 • Kedi ve Köpekte Güç Doğum Müdahaleleri, Doğuma Yardım (İlaçla Yardım veya Gerekli Görülürse Sezaryan Girişimi)
 • Kedi ve Köpekte Meme Tümörü Profilaksisi ,Tanı Teknikleri, Operasyon ve Tedavi
 • Kedi ve Köpekte Çiftleşme İsteğini Baskılama ve Gebeliğin Sonlandırılma Yöntemleri (Kontrasepsiyon)
 • Erkek köpeklerde yeni yöntemlerlerle ilaçla fertilitenin baskılanması , çiftleşmenin önlenmesi (kontrasepsiyon)
 • Erkek köpeklerde hyperseksüalite (aşırı çiftleşme isteği) tedavisi
 • Incontinentia Urinea’nın (idrar bırakma) ilaçla tedavisi
 • Erkek Köpeklerde Prostat hypertrofisinin ilaçla tedavisi
 • Kedi ve Köpekte Siklus Takibi ve Çiftleşme Zamanının Belirlenmesi (Vaginal Sitoloji, Ultrasonografi, Vaginoskopi)
 • Kedi ve Köpekte Uterus Yangıları, Kalınlaşması Tanı, Tedavi ve Gereken Operasyonları
 • Kedi ve Köpekte Genital Organlarda Oluşan Tümör ve Patolojik Değişikliklerin Tanı, Tedavi ve Operasyonları
 • Çiftleşme Amaçlı ve Genel Jinekolojik Hormonal, Sitolojik ve Jinekolojik Bakılar
 • Aşırı Seksüel Davranışların (Hyperseksüalite) Tedavisi (Hormonal veya Homöopatik)
 • Yalancı Gebeliklerin Tanımı ve Tedavisi (Açık, Kapalı)
 • Köpekte ve Kedide sterilite nedenlerinin saptanması ve tedavisi
 • Embriyonik ölümlerin engellenmesi yönünde tedaviler
 • Yumurtalık Hastalıklarının (ovaryum) Tanı ve Tedavisi
 • Jinekolojik Kontrol ve Jinekolojik Check up
 • Kedi-Köpekte Meme yangısı Tedavileri
 • Doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra gelişen metabolizma hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Doğumdan sonra yavru bakımı, yavrunun yaşatılma girişimleri
 • Tavşan, Hamster, Gerbil, Chincilla gibi hayvanlarda Gebelik ve Jinekolojik Muayeneleri

hizmetleri verilmektedir.

Bilgi için 0232 426 11 26