Oftalmoloji Hizmetleri

-Göz hastalıklarının tanısında direkt ve indirekt oftalmoskopi

- Dijital tonometri

- Okular ultrasonografi uygulamaları


-Gözkapağı problemlerinde korrektif blefaroplasti
 

-Göz ve eklenti organlarının travmatik

- Neoplastik ve genetik lezyonlarında rekonstrüktif cerrahi
 

-Glakom cerrahisi


-Korneal hastalıkların sağaltımında mikrocerrahi yaklaşımlar ile kornea konjunktival transpozisyon (KKT) ile konjunktival pedikül greft (KPG) uygulamaları


-Katarakt ve lens lukzasyonu cerrahisi


-Lamellar ve penetran keratoplasti yöntemi ile kornea nakli.

 

www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi