Biz operasyonlarımızda canlının tüm kalp çalışmalarını sürekli gösteren ve kayıt yapan ECG monitorumuzdan izleyebilmekteyiz.Kalp vücutta kan dolaşımını sağlayan dört bölmeli bir pompadır. Bu pompanın sağdaki iki bölmesi vücuttan gelen oksijen düzeyi azalmış kanı akciğerlere pompalama, soldaki iki bölmesi de akciğerden gelen oksijeni artmış kanı bütün vücuda  pompalama görevini yerine getirir. Sağdaki ve soldaki ikişer bölmeden esas pompalama işi büyük bölümler olan  ventriküller tarafından yapılmaktadır. Kalp, pompalama işini, gevşeme (diastol) evresinde ventiküller kan ile dolduktan sonra, kasılma (sistol) evresinde kasılma ile yapar. Bu yaşam boyu devam eden bir döngüdür. Kalp kaslarının kasılarak vücuda kan pompalama işlemi, tüm kaslarda olduğu gibi bir takım elektriksel uyarılarla gerçekleşir. Bu pompalama sürecinde  kalp kapakları da kan akışını düzenler.

    Hastada doku hasarı riski olmayan, ağrısız tanı yöntemleri ile kalbin durumu hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Bu yöntemlerden biri de elektrokardiyografi (EKG ) dır. En basit, en ucuz ve her yerde yapılabilen bir tetkik metodu olduğu için  sık kullanılır. EKG’nin normal çıkması "her şey normal" anlamını gelmez. Sonuçta EKG ile kalpteki her şeyi tespit  etmek de mümkün olmaz .  EKG'nin normalden sapması bize kalpte bir şey olabileceğini düşündürdüğü için ilk testtir ve çok faydalıdır. 

www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
EKG & EKOKARDİYOGRAFİ
www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner