Doğum ve Jinekoloji bölümünde evcil hayvanlarda

 

Üreme fizyolojileri, 

Gebelik ve tanı yöntemleri, 

Gebelik fizyolojisi ve sorunları, 

Normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri,

Östrus senkronizasyonu ve yöntemleri,

Embriyo transferi,

İn-vitro fertilizasyon ve maturasyon,

reproduktif biyoteknoloji ve yöntemleri,

Puerperal dönem ve sorunları,

İnfertilite ve sterilite, jinekoljik operasyonlar,

Meme sağlığı ve hastalıkları gibi

durumlarında hizmet vermekteyiz

Kedi ve Köpekte Meme Tümörü Profilaksisi ,Tanı Teknikleri, Operasyon ve Tedavi

www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner
Doğum ve Jinekoloji

Bölümde verilen bazı hizmetler

 

-Ovariohysterektomi (Sterilizasyon) Operasyonları
-Kedi ve köpekte Gebeliğin saptanması ve izlenmesi (Ultrasonografi v.d.)
-Kedi ve Köpekte Güç Doğum Müdahaleleri, Doğuma Yardım (İlaçla Yardım veya Gerekli Görülürse Sezaryan Girişimi)
-Kedi ve Köpekte Meme Tümörü Profilaksisi ,Tanı Teknikleri, Operasyon ve Tedavi
-Kedi ve Köpekte Çiftleşme İsteğini Baskılama ve Gebeliğin Sonlandırılma Yöntemleri (Kontrasepsiyon)
-Erkek köpeklerde yeni yöntemlerlerle ilaçla fertilitenin baskılanması , çiftleşmenin önlenmesi (kontrasepsiyon)
-Erkek köpeklerde hyperseksüalite (aşırı çiftleşme isteği) tedavisi
-Incontinentia Urinea’nın (idrar bırakma) ilaçla tedavisi
-Erkek Köpeklerde Prostat hypertrofisinin ilaçla tedavisi
-Kedi ve Köpekte Siklus Takibi ve Çiftleşme Zamanının Belirlenmesi (Vaginal Sitoloji, Ultrasonografi, Vaginoskopi)
-Kedi ve Köpekte Uterus Yangıları, Kalınlaşması Tanı, Tedavi ve Gereken Operasyonları

 

www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner

Bölümde verilen bazı hizmetler

 

-Kedi ve Köpekte Genital Organlarda Oluşan Tümör ve Patolojik Değişikliklerin Tanı, Tedavi ve Operasyonları
-Çiftleşme Amaçlı ve Genel Jinekolojik Hormonal, Sitolojik ve Jinekolojik Bakılar
-Aşırı Seksüel Davranışların (Hyperseksüalite) Tedavisi (Hormonal veya Homöopatik)
-Yalancı Gebeliklerin Tanımı ve Tedavisi (Açık, Kapalı)
-Köpekte ve Kedide sterilite nedenlerinin saptanması ve tedavisi
-Embriyonik ölümlerin engellenmesi yönünde tedaviler
-Yumurtalık Hastalıklarının (ovaryum) Tanı ve Tedavisi
-Jinekolojik Kontrol ve Jinekolojik Check up
-Kedi-Köpekte Meme yangısı Tedavileri
-Doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra gelişen metabolizma hastalıkları tanı ve tedavisi
-Doğumdan sonra yavru bakımı, yavrunun yaşatılma girişimleri
-Tavşan, Hamster, Gerbil, Chincilla gibi hayvanlarda Gebelik ve Jinekolojik Muayeneleri

www.yucelenhayvanhastanesi.com-acil-veteriner