Görüntüleme Hizmetleri

Neler Yapiyoruz?

EKG & Ekokardiyografi

Biz operasyonlarımızda canlının tüm kalp çalışmalarını sürekli gösteren ve kayıt yapan ECG monitörümüzden izleyebilmekteyiz. Kalp vücutta kan dolaşımını sağlayan dört bölmeli bir pompadır. Bu pompanın sağdaki iki bölmesi vücuttan gelen oksijen düzeyi azalmış kanı akciğerlere pompalama, soldaki iki bölmesi de akciğerden gelen oksijeni artmış kanı bütün vücuda  pompalama görevini yerine getirir. Sağdaki ve soldaki ikişer bölmeden esas pompalama işi büyük bölümler olan ventriküller tarafından yapılmaktadır. Kalp, pompalama işini, gevşeme (diastol) evresinde ventiküller kan ile dolduktan sonra, kasılma (sistol) evresinde kasılma ile yapar. Bu yaşam boyu devam eden bir döngüdür. Kalp kaslarının kasılarak vücuda kan pompalama işlemi, tüm kaslarda olduğu gibi bir takım elektriksel uyarılarla gerçekleşir. Bu pompalama sürecinde  kalp kapakları da kan akışını düzenler.

Hastada doku hasarı riski olmayan, ağrısız tanı yöntemleri ile kalbin durumu hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Bu yöntemlerden biri de elektrokardiyografidir. En basit, en ucuz ve her yerde yapılabilen bir tetkik metodu olduğu için  sık kullanılır. EKG’nin normal çıkması “her şey normal” anlamını gelmez. Sonuçta EKG ile kalpteki her şeyi tespit  etmek de mümkün olmaz .  EKG’nin normalden sapması bize kalpte bir şey olabileceğini düşündürdüğü için ilk testtir ve çok faydalıdır.

Neler Yapiyoruz?

Ultrasonografi Doopler Muayenesi

Daha çok yumuşak dokuların incelenmesinde kullanılan ultrasonografi cihazı da, benzerlerinin en gelişmiş modellerinden biri olarak akımların da değerlendirilebildiği Doppler fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon sayesinden kalp, damar ve dolaşım muayeneleri de kolaylıkla yapılabilmekte ve bu sayede hem iç hastalıklarına, hem de doğuma yardımcıdır. Ultrasonografi ekrana probun üzerinde bulunduğu organ ve dokuların kesit görüntüsünü aktarırken, eş zamanlı olarak hareketleri de göstermektedir. Böylece hastaya zarar vermeden görüntü eşliğinde sıvı ya da biyopsi gibi hücre ve doku örneklerinin alınması işlemleri kolayca yapılabilir ya da gebe hayvanlarda yavrular ve onların kalp atışları izlenebilir. Bunlar, imkanlar konusunda sadece bazı küçük örnekler olup, daha da çoğaltılabilir. Yine aynı şekilde kliniğimizde bulunan sonoscape marka USG cihazımızla hastalarımızın böbrek, karaciğer, uterus, gastrointestinal sistem organları ve ürogenital sistem organlarının ölçüleri var olan bir anormalite durumu tespit edilebilmektedir.